PROGRAMY

Akcja informacyjno-edukacyjna " Wirusoochrona"

większy obrazek nr 4

Nasze przedszkole włączyło się w akcję informacyjno- edukacyjną organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Białymstoku.


Bajkowa Gazetka

W naszym przedszkolu wydajemy kwartalnik – Gazetkę Bajkową


"Chcę mówić poprawnie"

     Program autorski wspierający rozwój mowy dzieci 2-6-letnich w Przedszkolu Samorządowym nr 56 w Białymstoku i terapii głosek sz, ż, cz, dż dzieci 5-6-     letnich na zajęciach logopedycznych.


Chronimy dzieci

Informujemy o realizacji programu Chronimy Dzieci - prosimy Rodziców i pracowników o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag do końca listopada 2015.


Dziecięca matematyka program nauczania E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

Informacje o autorach programu:


JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY” Program edukacji ekologicznej

Ekologiczny sposób myślenia może stać się drogowskazem dla wszystkich, którzy chcą postępować tak, aby nie     szkodzić przyrodzie. Ważne jest, aby pokolenia młodych ludzi dorastały w duchu ekologicznym, żeby umieli dokonywać prawidłowych wyborów a     los środowiska naturalnego, roślin i zwierząt, wśród których żyją, był bliski ich sercu. Ekologii powinna na stałe wejść do podstawowych zasad     kultury i dobrego wychowania” Dorota Kokurewicz.


Lubię piosenki i różne inne dźwięki - program autorski

  Zabawy werbalno – muzyczno – ruchowe na materiale dźwiękonaśladowczym.


Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 2020/21

    W roku szkolnym 2020/21 nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim programie Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, w ramach którego, miłość do czytania jest przekazywana naszym przedszkolakom. Każda akcja, zadanie to wielkie święto w placówce. Program jest podzielony na 7 modułów. Nasza placówka bierze udział w każdym wydarzeniu. 


Muzyka dla ucha malucha” - program autorski

Program edukacji muzycznej przeznaczony do realizacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 56 w Białymstoku. Autorem programu jest mgr Anna W. 


Nasze przedszkole

"Nasze przedszkole - 2017"  Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba- Żabińskiej


Program adaptacyjny - autorski

Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym     uwzględnieniem dzieci 2 - 3-letnich.


Program koła plastycznego dla dzieci 5,6-letnich uzdolnionych plastycznie - program autorski

Aktualnie (2020/21) program koła plastycznego jest realizowany w grupach 5,6 latków. Program autorski p. Agnieszki SZ., Doroty B.


Program preorientacji zawodowej dla Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku - program autorski

"Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować"


PROGRAM WYCHOWAWCZY „DOBRY, PRAWY, BEZPIECZNY

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. Potrzebny     przewodnik, który grzecznie odpowie na pytania.


Strażnicy Uśmiechu

 Program profilaktyczno - wychowawczy


Uczymy Dzieci Programować - program ogólnopolski 2020/21

    Po co uczymy dzieci programować?