tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

Warcaby

Prowadzący: mgr Anna Jacewicz

Cel główny: rozbudzanie zainteresowania grą w warcaby, jako sposobu spędzania wolnego czasu z rodziną i kolegami

Cele szczegółowe: - poznanie zasad gry

                               - przestrzeganie i stosowanie się do zasad gry

                               - okazywanie szacunku dla przeciwnika

                               - uczenie się na własnych błędach

    Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania jednego zajęcia nie przekracza 1 h i jest uzależniony od możliwości percepcyjnych dzieci. Zajęcia są prowadzone metodą ćwiczeń, zadań stawianych dziecku, instrukcji i objaśnień. Nauka reguł gry odbywa się z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności i poznawania kolejno etapów gry w warcaby. 
kola