Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury 2020/21

    W roku szkolnym 2020/21 nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim programie Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury, w ramach którego, miłość do czytania jest przekazywana naszym przedszkolakom. Każda akcja, zadanie to wielkie święto w placówce. Program jest podzielony na 7 modułów. Nasza placówka bierze udział w każdym wydarzeniu. 

 •  Moduł I - Książki dzieciństwa- misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
 • Moduł II-Mały Miś w świecie emocji -  Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
 • Moduł III-Dbamy o zdrowie z Małym Misiem -  Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
 • Moduł IV- Zmisiowany EKO-kalendarz- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.
 • Moduł V- Misiowe laboratorium Czterech Żywiołów- Podniesienie jakości pracy przedszkola  przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
 • Moduł VI- Mały Miś i super tajny projekt
 • Moduł VII- Bijemy rekord Polski z Małym Misiem

   Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
 • Zdobycie przez dzieci dyplomów świadczących  o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
 • Działania wychowawcze placówki oświatowej.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych,  postawy prospołeczne, dobro, empatia, postawy prozdrowotne/ wartość zdrowia, postawy proekologiczne

   Regulamin MALY MIS.pdf