Koło plastyczne

 

 

PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI  5,6 -  LETNICH UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE

PRZY

PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 56

W BIAŁYMSTOKU

 

Opracowanie i prowadzenie:              

Agnieszka Szkiłądź Dorota Borowska i Elżbieta Gaca                                                                                                                                                                                                          

 

WSTĘP

 Jedną z ważniejszych form aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest plastyka.  Zespala   ona   ze  sobą   procesy motoryczne,   poznawcze i emocjonalne, przyczyniając  się do  harmonijnego  rozwoju  osobowości  dziecka. Celem nadrzędnym  działalności  plastycznej  jest  stwarzanie  dziecku szerokiego  pola  do  realizacji  jego  możliwości,  pobudzenia  do  słownego wyrażania swoich odczuć oraz uwrażliwienie  na  piękno otaczającego  świata  i przygotowania do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym. Dziecko doznaje przy tym radości i zadowolenia, wzmacnia poczucie własnej wartości.

Plastyka daje uczucie odprężenia, jest wyrazem dziecięcej wewnętrznej energii, uspokaja dziecko oraz zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Działalność plastyczną należy dostosować do możliwości dzieci. Każda technika   plastyczna   wymaga odpowiednich   umiejętności   i   sprawności. Naturalną  u  dziecka  skłonność  do  ekspresji  plastycznej  można stale rozwijać, pogłębiać przez dostarczanie mu nowych środków wyrazu plastycznego i ugruntowanie zarówno umiejętności jak i wiedzy na ten temat       

            Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania. Zadaniem prowadzącego jest wytworzenie odpowiedniej atmosfery podczas trwania zajęć. Podstawą powinna być samodzielna praca twórcza dziecka. Należy  popierać wszelkie formy eksperymentalne oraz dyskretnie czuwać nad samodzielnością pracy. Narzucanie przez opiekuna własnego widzenia świata i wymaganie dostosowania pracy do własnych wyobrażeń , może zahamować proces twórczy. Ograniczenie spontaniczności dzieci może sprawić, że ich prace będą jednakowe, pozbawione indywidualności, świeżego, niebanalnego dziecięcego widzenia świata. Odwzorowywanie otaczającej nas rzeczywistości również hamuje wyobraźnię nie pozwalając na stosowanie  często   zaskakujących  i wzbogacających wypowiedź plastyczną rozwiązań. Należy więc pozwolić dziecku malować zgodnie z jego wewnętrznymi odczuciami i wspierać je w tym działaniu, do czego przyczynia się realizacja tego programu.

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

 

          Mając na uwadze powyższe treści i chcąc poszerzyć ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłyśmy zorganizować dla uzdolnionych dzieci zajęcia plastyczne i stworzyć program tych zajęć. Pomysł  zrodził się podczas obserwacji  podopiecznych. Zauważyłyśmy dzieci, które bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawiły. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, procentuje w życiu dorosłym. Sztuka również dla niektórych może być terapią lub realizowaniem siebie, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.

         Pani Dyrektor wygospodarowała więc pomieszczenie przedszkolne, z którego stworzono salę do zajęć plastycznych.
         Program tych zajęć będzie  realizowany z małą grupą dzieci  do 8 osób
( 5 – 6 l).  Dzieci będą miały możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych, które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, gdzie liczebność grupy jest bardzo duża. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 45 minut.

Wezmą w nich udział dzieci szczególnie uzdolnione i te, które wykazują zainteresowania plastyczne.

Plan działań zawierają propozycje podzielone na poszczególne miesiące. Treść programu zapisana jest w formie czynności dzieci. Przy konstruowaniu programu wykorzystano A. Łada – Grodzicka „ABC – program wychowania przedszkolnego XXI wieku”.

 

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI

 • Promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną .

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

 • rozwijanie kreatywności
 • samorealizacja dająca poczucie satysfakcji
 • inspiracja dla twórczych działań.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

 • rozwija własne  talenty  i  umiejętności, oraz zainteresowania,
 • posiada pozytywny obraz samego siebie,
 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie: różnorodność barw, walory estetyczne, itp.
 • posiada umiejętność współdziałania w zespole,,
 • potrafi wyrazić swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych,
 • zna różnorodne techniki oraz posługuje się plamą, linią, i szeroką paletą barw
 • jest pomysłowe i oryginalne
 • ogląda dostrzega i próbuje analizować dzieła plastyczne.

CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE

 • wspomaganie talentów i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych,
 • rozwijanie umiejętności poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
 •  kształtowanie twórczej postawy,

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wzbudzanie przeżyć estetycznych,
 • wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dziecka, 
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk w otaczającym świecie,
 • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł znanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw itp.),
 • poznawanie różnych technik plastycznych,
 • poznawanie materiałów i narzędzi do pracy, oraz możliwości wykorzystania nietypowych elementów do prac plastycznych ( np. odpady ekologiczne, materiał przyrodniczy itp. ),
 • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
 • stwarzanie swobodnej i twórczej atmosfery.

 w poprzednim tygodniu

ZIMOWY DOMEK ŚWIĄTECZNY

Na zajęciach dzieci wykonały świąteczne domki z tektury, ozdobione mazakami, koronkami, brokatem, tapetami, nie zabrakło też świętego Mikołaja przed domkiem, lub na dachu.

w poprzednim miesiącu

Dekoracje świąteczne

W związku z tym, że święta tuż, tuż dzieci z grupy IV wykonały atrakcyjne dekoracje świąteczne, Wykorzystaliśmy różne materiały takie jak: drewno naturalne, kula styropianowa, bombki, gałązki choinkowe, płyty CD oraz materiały dekoracyjne.GRZYBY W LESIE

Na kole plastycznym wykonaliśmy grzybki w lesie - muchomorki i borowiki z wytłaczanek po jajkach i plasteliny. Do ozdobienia ramki, wykorzystano liście tuji Sowa

Na ostatnich zajęciach dzieci z grupy IV wykonały pracę przestrzenną - „Sowa”. Do jej wykonania dzieci wykorzystały plastry drewna, szyszki, wytłaczanki po jajkach, czapeczki po żołędziach  oraz elementy dekoracyjne: piórka, filc, liście, ruchome oczka. Prace można zobaczyć na wystawie w przedszkolu.

w tym roku szkolnym

ŚPIĄCY MIŚ

Kolejnym tematem pracy plastycznej na naszym kole był - śpiący miś. Dzieci  tapowały farbą , naklejały serwetki kolorowe, rysowały mazakami na szarym papierze i ręcznikach papierowych.