Oddział I

    Wychowawczyni: mgr Anna Jacewicz                 godziny pracy grupy I: 08:00 - 15:15


Oddział II

Wychowawczynie: Agnieszka i Alicja


Oddział III

Wychowawczynie: Barbara Pasiuk i Elżbieta Gaca.


Oddział IV

Wychowawczynie: pani Ania i pani Danusia


Oddział V

Wychowawczynie: pani Ania i pani Agnieszka