Ramowy rozkład dnia

 

6.00 - 8.30 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna; ćwiczenia lub zabawy ruchowe; czynności higieniczno – samoobsługowe, organizacyjne oraz opiekuńcze (grupy młodsze);

8.30 - 9.00- śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze (maluchy);

Grupa I i II

9.00 - 9.30 - zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego;

9.30 – 9.50   - zabawy swobodne;  

9. 50 – 10. 50 - pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela oraz swobodne, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki) /lub zabawy w sali zabaw,  przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – dzieci 5-6- letnie;

10.50 – 11.00 – czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze;

11.00 – 11.30  – obiad;

11.30 – 12.00  – czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze;

12.00  - 14.00  -  relaks poobiedni z wykorzystaniem muzyki, literatury dziecięcej;

14.00 - 14.30 - czynności samoobsługowe, podwieczorek;

14.30 - 17.30 zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne lub organizowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie - tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualny kontakt z rodzicami, prace porządkowo - użyteczne, rozchodzenie się dzieci;

 

Grupa III, IV i V

9.00 - 10.00 - zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego; 

10.00 – 10.15 – czynności samoobsługowe, organizacyjne;

10.15 - 11.15 - pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki)/lub zabawy w sali zabaw,  przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – dzieci 3-4- letnie;

11.15 -12.00  - czynności samoobsługowe, obiad;

12.00 - 13.50zabawy swobodne / zajęcia dodatkowe/ zajęcia wyrównawcze i  indywidualne stymulujące rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, kontakt z literaturą dziecięcą, zabawy przy muzyce / pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery;

13.50 -14.30  - czynności samoobsługowe, podwieczorek;

14.30- 17.30 zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne lub organizowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie - tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualny kontakt z rodzicami, prace porządkowo - użyteczne, rozchodzenie się dzieci;