INFORMACJA O GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI
w POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

 

 

ODDZIAŁ I  –  8.00 – 15.15

ODDZIAŁ II  -  7.00 – 16.30

ODDZIAŁ III – 7.30 – 17.30

ODDZIAŁ IV – 6.00 – 16.30

ODDZIAŁ V  – 7.00 – 16.00

  

GODZINY PRZYJĘĆ PANI DYREKTOR :

dyrektor  Ewa Gierejko

 wtorek    9.00  -  10.00
  środa     14.00 -   15.00

 

Sprawy pilne rozpatrywane są na bieżąco, jeżeli nie zakłóca to planowej,
bieżącej pracy dyrektora.