Do pobrania

    DOKUMENTY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA -

    WYPEŁNIONE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO NAUCZYCIELI W GRUPACH 01.09. 2023

 

    DRUKI DLA NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI:

                  1. obowiązek informacyjny art. 13 RODO

                 2.obowiazek informacyjny dla osob upowaznionych przez rodzicow do odbioru dzieci art. 14 RODO

                 3.oświadczenia PS 56

                 4.upowaznienie do odbioru dziecka

                 5.zgoda na przetwarzanie adersu e mail, nr telefonu rodzica wraz z obowiazkiem informacyjnym RODO

                 6.zgoda na przetwarzanie danych dotyczacych przekonan religijnych wraz z obowiazkiem informacyjnym RODO

                 7.zgoda na publikacje wizerunku dziecka wraz z obowiazkiem informacyjnym RODO.doc

 

 DRUKI DLA RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH UCZĘSZCZANIE DO        PRZEDSZKOLA:  

            1.upowaznienie do odbioru dziecka.doc

          2.obowiazek informacyjny dla osob upowaznionych przez rodzicow do odbioru dzieci art. 14 RODO.doc