Plan Koła Flażoletowego w roku szkolnym 2023/24:

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań  muzycznych
 • Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • Czerpanie satysfakcji i zadowolenia z muzykowania
 • Budowanie osobowości dziecka poprzez:

- uczenie współdziałania w zespole, dyscypliny odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy

- kształtowanie właściwych postaw i cech: wytrwałe dążenie do celu, przezwyciężanie trudności 

Cele szczegółowe:

 • Poznanie flażoletu -  historii jego powstania, budowy  
 • Poznawanie zasad gry na flażolecie: palcowania, dmuchania - zadęcia, oddychania, układania ust
 • Zaznajamianie ze znaczeniem tabulatury oraz sposobem korzystania z niej
 • Poznawanie podstawowych symboli i terminów muzycznych: klucz wiolinowy, pięciolinia, nuty, pauzy, rytm,  takty…
 • Poznawanie nut,  ich nazw, wartości i pozycji na pięciolinii
 • Śpiewanie prostych piosenek popularnych, ludowych, patriotycznych, dziecięcych, kolęd
 • Rozwijanie poczucia rytmu, tempa, słuchu i pamięci muzycznej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - oddechowej

Procedury osiągania celów:

 • Praca z wybraną do zespołu grupą dzieci
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Ćwiczenie w domu
 • Prezentacje publiczne dzieci

Plan szczegółowy:

IX.

 • Wyłonienie kandydatów do koła flażoletowego
 • Zakupienie instrumentów

      X.

 • Budowa i konserwacja instrumentu
 • Wprowadzenie terminów muzycznych: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty, wartości nut
 • Poznanie nut: si, la, sol
 • Wprowadzenie tabulatury
 • Pokazanie palcowania, sposobu wydobywania dźwięku, oddychania
 • Piosenka: „Marysia ma małego baranka”

      XI.

 • Poznanie nut: fa, mi, re
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie kolędy: „Mizerna cicha”

      XII.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie kolędy „Mizerna cicha”
 • Prezentacja zespołu na przedszkolnych jasełkach

        I.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie kolęd „Mizerna cicha”
 • Wprowadzenie cz. II piosenki „Marysia ma małego baranka"

        II.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie II wersji piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie piosenki „Kurki trzy”

        III.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, , „Kurki trzy”
 • Wprowadzenie piosenki „Wiosna już” 

        IV.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Kurki trzy”, „Wiosna już”
 • Wprowadzenie piosenki "Dostał Jacek elementarz"

       V.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Kurki trzy”, „Wiosna już”
 • Ćwiczenie piosenki "Dostał Jacek elementarz"
 • Prezentacja zespołu na Dniu Rodziny

       VI.

 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Kurki trzy”, „Wiosna już”
 • Ćwiczenie piosenki "Dostał Jacek elementarz"
 • Prezentacja zespołu na zakończenie roku szkolnego

Uwagi o realizacji:

 • Kolejność utworów może ulec zmianie
 • Niektóre piosenki i utwory mogą zostać zastąpione innymi propozycjami
 • W miarę potrzeb dzieci poznają więcej nut niż w/w sześć podstawowych

Opracowanie i prowadzenie koła - pani Ania z gr. IV

   

W tym roku do koła flażoletowego należą: dziewczynki z gr. V - Daria, Emilka, Natalia, Zosia oraz Sandra z grupy IV                                                                                                           

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOŁO FLAŻOLETOWE 2022/23

                                                                                           prowadząca p. Ania z gr. III

 

Flażolet nazywany również „flecikiem polskim” jest prostym instrumentem dętym, sześciootworową piszczałką. Składa się z mosiężnej rurki i plastikowego ustnika. Melodie zapisuje się w postaci tabulatury, graficznego przedstawienia wymaganej do zagrania dźwięku ilości otworów. W grze używa się palców:  wskazującego, środkowego i serdecznego lewej i prawej dłoni, każdy palec przykrywa tylko jeden, przypisany sobie otwór. Muzykowanie na prawdziwym instrumencie sprawie dzieciom wiele radości i satysfakcji, a gra w zespole uczy dyscypliny, odpowiedzialności za innych, systematyczności, zaangażowania, wytrwałości w dążeniu do celów i pokonywaniu trudności, ale również buduje otwartość, kreatywność i pewność siebie.

 • Na zajęciach z flażoletu dzieci poznają:
 • Budowę instrumentu i jego konserwacji
 • Sposób wydobywania dźwięków
 • Palcowanie
 • Techniki oddechu
 • Zapis nutowy i tabulaturowy
 • Znaczenie symboli muzycznych: klucz wiolinowy, pięciolinia, nuty, pauzy, wartości nut
 • Prosty repertuar piosenek popularnych, dziecięcych, ludowych, kolęd oraz utworów muzyki klasycznej

 

Regulamin Koła Flażoletowego:

 

 1. Dzieci do Koła Flażoletowego wybiera nauczycielka prowadząca koło w porozumieniu z nauczycielkami grupy
 2. Rodzice i dzieci muszą wyrazić zgodę na udział w zajęciach fakultatywnych Koła Flażoletowego
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową
 4. Uczestnicy Koła Flażoletowego ćwiczą wybrane przez prowadzącą piosenki w domu w formie "pracy domowej"
 5. W cotygodniowych zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych
 6. O doborze metod, form pracy, repertuaru, realizacji planu, wyborze solistów, prezentacji zespołu, decyduje nauczycielka prowadząca koło
 7. Czyszczeniem i konserwacją instrumentu zajmują się rodzice

 

 Dziewczynki z grupy V: Hania, dwie Zosie, Jadzia, Lena są uczestniczkami koła flażoletowego w roku szkolnym 22/23

 

W październiku dziewczynki poznały:

 • budowę flażoletu
 • sposób wydobywania dźwięku i układu ust przy dmuchaniu
 • sposób trzymania instrumentu oraz układania palców i zakrywania dziurek
 • symbole muzyczne: pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości nut
 • nuty: si, la, sol - na pięciolinii oraz na flażolecie

Zajęcia listopadowe obejmowały:

 • Poznanie nut: fa, mi
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia, palcowania
 • Poznanie tabulatury
 • Granie wprawek muzycznych z nut,  z tabulaturą, ze słuchu za nauczycielką
 • Wprowadzenie i ćwiczenie piosenki „Marysia ma małego baranka"

Zajęcia grudniowe:

 • Utrwalenie piosenki "Marysia ma małego baranka"
 • Wprowadzenie i ćwiczenie kolędy "Mizerna cicha"
 • Ćwiczenie palcowania, artykulacji, oddechu
 • Utrwalenie poznanych nut
 • Prezentacja zespołu na przedszkolnych jasełkach

Zajęcia styczniowe:

 • Poznanie nuty "re" na flażolecie i na pięciolinii
 • Utrwalenie poznanych nut
 • Utrwalenie piosenki "Marysia ma małego baranka" oraz kolędy "Mizerna cicha"
 • Wprowadzenie piosenki "Śniegowa kula"
 • Prezentacja zespołu na dniu babci i dziadka

Zajęcia lutowe:

 • Układanie nut na pięciolinii - nazywanie ich, śpiewanie i granie na flażolecie
 • Ćwiczenie piosenki "Śniegowa kula" - indywidualne i zespołowe
 • Utrwalanie zasad gry na flażolecie: oddech, artykulacja, palcowanie, zadęcie
 • Wprowadzenie drugiej wersji piosenki "Marysia ma małego baranka"
 • Czytanie tabulatury

 

Zajęcia marcowe:

 • Wprowadzenie piosenki "Kurki trzy"
 • Układanie na pięciolinii fragmentów piosenki "Kurki trzy" , odczytywanie nut, śpiewanie ich i granie na flażolecie
 • Ćwiczenie poznanych utworów: "Śniegowa kula" oraz dwóch części piosenki "Marysia ma małego baranka"
 • Granie indywidualne, zespołowe, w duetach
 • Śpiewanie piosenek "Śniegowa kula" i "Kurki trzy"

Zajęcia kwietniowe:

 • Wprowadzenie piosenki "Przyszła wiosna do niedźwiedzia"
 • Ćwiczenie piosenki indywidualnie i zespołowo
 • Utrwalanie poznanych piosenek: "Śniegowa kula", "Kurki trzy", "Marysia ma małego baranka"
 • Doskonalenie techniki gry na flażolecie: palcowanie, artykulacja, oddychanie
 • Utrwalenie poznanych nut na flażolecie, na pięciolinii, nazywanie ich
 • Śpiewanie poznanych piosenek, śpiewanie ich solmizacją

Zajęcia majowe:

 • Ćwiczenie piosenki "Przyszła wiosna do niedźwiedzia" - indywidualnie, w parach, zespołowo 
 • Utrwalenie poznanych piosenek poprzez granie ich z nut, z pamięci, z wykorzystaniem tabulatury, próba grania ich z zamkniętymi oczami
 • Doskonalenie techniki gry na flażolecie: zadęcie, palcowanie, oddychanie, artykulacja dźwięku
 • Przygotowanie projektu: Marysia ma małego baranka cz. I i II z akompaniamentem bum bum rurek
 • Prezentacja zespołu flażoletowego na uroczystości z okazji Dnia Rodziny w grupie V

 

Koncert z okazji zakończenia roku przedszkolnego w dniu 21.06.23. podsumował działalność koła flażoletowego. Był to rok bardzo pracowity, pełen emocji i trudu. Na naszych zajęciach trzeba było pokonać swoje obawy, trudności, zmęczenie. Wymagały one od nas skupienia, zaangażowania, cierpliwości, wzajemnego wspierania się i  solidarności, słuchania pani i innych dzieci. Nauczyłyśmy się wytrwałości, czekania na swoją kolej, odwagi, pracy w zespole oraz tego, że poprzez systematyczną i ciężką pracę można osiągnąć wymarzone cele!

MOIM DROGIM DZIEWCZYNKOM: HANI, ZOSI, ZOSI, JADZI I LENCE DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS NA NASZYCH COTYGODNIOWYCH ZAJĘCIACH I ŻYCZĘ WAM, BY MUZYKA GOŚCIŁA W WASZYM ŻYCIU RÓWNIE CZĘSTO, JAK KOMPUTER, ZABAWA, CZY SPORT!

pani Ania smileyheart                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flażolety

 

      W średniowieczu nazwą flażolet  określano cienki flet podłużny z sześcioma otworami palcowymi i skalą rozpoczynającą się od dźwięku d2, o długości o połowę mniejszej od poprzecznego fletu.

      W Polsce znany w XVIII / XIX w. jako FLECIK POLSKI.

      Nauka gry na flażolecie wspomagana jest przez umieszczone pod zapisem nutowym tabulatury. Tabulatura to graficzny zapis tego, co w danym momencie trzeba zrobić z instrumentem - jakie dziurki mają zostać przykryte.

      Dziecko mając przed sobą dwa języki (zapis nutowy i tabulaturę) bardzo szybko i bez trudu uczy się czytać nuty.

Plan Koła Flażoletowego w roku szkolnym 2018/19:

Cele ogólne:

 • Rozwój umiejętności muzycznych
 • Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • Czerpanie radości z muzykowania
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz współdziałanie w grupie
 • Kształtowanie właściwych postaw i cech: wytrwałe dążenie do celu, przezwyciężanie trudności – wzbogacenie osobowości dziecka

 

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z budową flażoletu
 • Poznawanie zasad gry na flażolecie
 • Zaznajamianie ze znaczeniem tabulatury oraz sposobem korzystania z niej
 • Poznawanie podstawowych symboli i terminów muzycznych: klucz wiolinowy, pięciolinia, nuty, pauzy, rytm,  takty...
 • Śpiewanie prostych piosenek popularnych, ludowych, patriotycznych, dziecięcych, kolęd, poznawanie pląsów oraz utworów muzyki klasycznej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - oddechowej

Procedury osiągania celów:

 • Praca z wybraną do zespołu grupą dzieci
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Ćwiczenie w domu
 • Prezentacje publiczne dzieci

Plan szczegółowy:

IX.

 • Wyłonienie kandydatów do koła flażoletowego
 • Zakupienie instrumentów

      X.

 • Budowa i konserwacja instrumentu
 • Wprowadzenie terminów muzycznych: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty, wartości nut
 • Poznanie nut: si, la, sol
 • Wprowadzenie tabulatury
 • Pokazanie palcowania, sposobu wydobywania dźwięku, oddychania
 • Piosenka: „Marysia ma małego baranka”

      XI.

 • Poznanie nut: fa, mi, re
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie kolędy: „Mizerna cicha”

      XII.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie kolędy „Mizerna cicha”
 • Wprowadzenie kolędy: „Jezusa narodzonego”
 • Prezentacja zespołu na przedszkolnych jasełkach

        I.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie kolęd „Mizerna cicha”, „Jezusa narodzonego”
 • Wprowadzenie piosenki „Mam chusteczkę haftowaną”
 • Prezentacja zespołu na Dniu Babci i Dziadka

        II.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie piosenki „Mam chusteczkę haftowaną”
 • Wprowadzenie II wersji piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie piosenki „Kurki trzy”

        III.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”
 • Wprowadzenie piosenki „Na Dzień Matki” (I. Pfeiffer)

        IV.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”, „Na Dzień Matki”
 • Wprowadzenie utworu C. Orffa „Kołysanka”

       V.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”, „Na Dzień Matki”
 • Ćwiczenie utworu C. Orffa „Kołysanka”
 • Wprowadzenie fragmentu utworu C. Orffa „Kołysanka” na metalofonie oraz ostinata na dzwonkach
 • Wprowadzenie piosenki patriotycznej „Na Nowej Górze” (zapis Oskar Kolberg)
 • Prezentacja zespołu na Dniu Rodziny

       VI.

 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”, „Na Dzień Matki”, „Na Nowej Górze”
 • Ćwiczenie utworu C. Orffa „Kołysanka” z metalofonem i z akompaniamentem dzwonków
 • „Oda do radości” L. v. Beethoven dla najzdolniejszych
 • Prezentacja zespołu na zakończenie roku szkolnego

Uwagi o realizacji:

 • Kolejność utworów może ulec zmianie
 • Niektóre piosenki i utwory magą zostać zastąpione innymi propozycjami
 • W miarę potrzeb dzieci poznają więcej nut niż w/w sześć podstawowych

                                                                                                               Opracowanie i prowadzenie:

                                                                                                                nauczycielka grupy II (p. Ania)

 

OTO KILKA ZDJĘĆ Z NASZEGO KONCERTOWEGO DEBIUTU

Na przedszkolnych jasełkach oraz w kościele św. Kazimierza w Białymstoku zespół zagrał dwie kolędy: Mizerna cicha i Jezusa Narodzonego

 

 

 

 

 

W maju z okazji Dnia Rodziny w gr. IV zespół flażoletowy zagrał następujące piosenki:

-  "Marysia ma małego baranka" - solo na flażolecie zagrała Rita i Hania

- "Mam chusteczkę haftowaną" - solo na flażolecie zagrała Liliana

-  "Pojedziemy na łów"

 

 

W czerwcu na zakończenie roku szkolnego w gr. IV i V zespół zagrał:

-  "Kurki trzy" - piosenka dziecięca - solo na flażolecie zagrała Maja i Karolina

- "Na nowej górze" - XIX wieczna piosenka wojskowa

- Bouree - taniec starofrancuski - wstęp solo zagrała Rita

 

Plan Koła Flażoletowego na rok szkolny 2019/20

 

    

IX.

 • Wyłonienie kandydatów do koła flażoletowego
 • Zakupienie instrumentów

      X.

 • Budowa i konserwacja instrumentu
 • Wprowadzenie terminów muzycznych: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty, wartosci nut
 • Poznanie nut: si, la, sol
 • Wprowadzenie tabulatury
 • Pokazanie palcowania, sposobu wydobywania dźwięku, oddychania
 • Piosenka: „Marysia ma małego baranka”

      IX.

 • Poznanie nut: fa, mi, re
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie kolędy: „Anioł pasterzom mówił”

      XII.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie kolędy „Anioł pasterzom mówił”
 • Prezentacja zespołu na przedszkolnych jasełkach

        I.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie kolęd „Anioł pasterzom mówił”
 • Wprowadzenie piosenki „Jawor, jawor”
 • Prezentacja zespołu na Dniu Babci i Dziadka

        II.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie piosenki „Jawor, jawor”
 • Wprowadzenie II wersji piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie piosenki „Siedzi sobie zając”

        III.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor, jawor”, „Siedzi sobie zając”
 • Wprowadzenie piosenki „Gawron”

        IV.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor, jawor”, „Siedzi sobie zając”, „Gawron”
 • Wprowadzenie piosenki „Pada deszcz”

 

       V.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor,jawor”, „Siedzi sobie zając”, „Gawron”, „Pada deszcz”
 • Wprowadzenie akompaniamentu do piosenki „Pada deszcz” w formie ostinata na metalofonie i na dzwonkach
 • Wprowadzenie piosenki ludowej „Z tamtej strony jeziora”
 • Prezentacja zespołu na Dniu Rodziny

       VI.

 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor, jawor”, „Siedzi sobie zając”, „gawron”, „Pada deszcz”, Z tamtej strony jeziora”
 • Ćwiczenie piosenki „Pada deszcz” z metalofonem i z akompaniamentem dzwonków
 •  „Sto lat” – nauka piosenki popularnej
 • Prezentacja zespołu na zakończenie roku szkolnego

Uwagi o realizacji:

 • Kolejność utworów może ulec zmianie
 • Niektóre piosenki i utwory magą zostać zastąpione innymi propozycjami
 • W miarę potrzeb dzieci poznają więcej nut niż w/w sześć podstawowych

 

  Opracowanie i prowadzenie:

                                                                                                                nauczycielka grupy III (p. Ania)

Regulamin Koła Flażoletowego:

 

 1. Dzieci do Koła Flażoletowego wybiera nauczycielka prowadząca koło w porozumieniu z nauczycielkami grupy
 2. Rodzice i dzieci muszą wyrazić zgodę na udział w zajęciach fakultatywnych Koła Flażoletowego
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową
 4. Nauczycielka prowadząca koło może wypisać uczestnika z koła w przypadku: braku oczekiwanych postępów dziecka, braku predyspozycjj psycho-fizycznych uniemożliwiających uczestniczenie dziecka w zajęciach dodatkowych z flażoletu
 5. Dzieci oraz ich rodzice mogą zrezygnować z udziału w zajęciach z koła jeżeli nie spełniają one ich oczekiwań
 6. Uczestnicy Koła Flażoletowego ćwiczą wybrane przez prowadzącą piosenki w domu w formie "pracy domowej"
 7. W cotygodniowych zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych
 8. O doborze metod, form pracy, repertuaru, realizacji planu, wyborze solistów, prezentacji zespołu, decyduje nauczycielka prowadząca koło
 9. Czyszczeniem i konserwacją instrumentu zajmują się rodzice

  

Do Zespołu Flażoletowego w roku szkolnym 2019/2020 należy sześć dziewczynek z gr. V - Ola, Zuzia, Ala, Liliana, Milena i Ania. Zespół zadebiutowała na przedszkolnych jasełkach w grudniu 2019 roku, gdzie zagrał dwa utwory: "Marysia ma małego baranka" oraz "Anioł pasterzom mówił". 16.01.20. wystąpił na Dniu Babci i Dziadka. Oto kilka zdjęć z tego koncertu.