REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

     Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli miasta Białystok pod adresem:

         https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/


            Informujemy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o konieczności podpisania i złożenia do dnia 15 lutego 2022 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  ?evt=oddzialy/oddzial-3/2022-02-07,1304;Deklaracja_konynuacji