REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

     Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli miasta Białystok pod adresem:

         https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ZASADNICZE

 

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 lutego 2021 r.

do 5 marca 2021 r.  do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2021 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 marca 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci

pisemnego oświadczenia)

do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

30 marca 2021 r. do godz. 15.00

 

 

  

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 31 maja 2021 r.

 do 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21 czerwca 2021 r.

 do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci

pisemnego oświadczenia)

do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29 czerwca 2021 r.  do godz. 15.00