Koło plastyczne

 

 

PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI  5,6 -  LETNICH UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE

PRZY

PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 56

W BIAŁYMSTOKU

 

Opracowanie i prowadzenie:              

Agnieszka Szkiłądź Dorota Borowska i Elżbieta Gaca                                                                                                                                                                                                          

 

WSTĘP

 Jedną z ważniejszych form aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest plastyka.  Zespala   ona   ze  sobą   procesy motoryczne,   poznawcze i emocjonalne, przyczyniając  się do  harmonijnego  rozwoju  osobowości  dziecka. Celem nadrzędnym  działalności  plastycznej  jest  stwarzanie  dziecku szerokiego  pola  do  realizacji  jego  możliwości,  pobudzenia  do  słownego wyrażania swoich odczuć oraz uwrażliwienie  na  piękno otaczającego  świata  i przygotowania do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym. Dziecko doznaje przy tym radości i zadowolenia, wzmacnia poczucie własnej wartości.

Plastyka daje uczucie odprężenia, jest wyrazem dziecięcej wewnętrznej energii, uspokaja dziecko oraz zaspokaja typową dla tego wieku potrzebę działania. Działalność plastyczną należy dostosować do możliwości dzieci. Każda technika   plastyczna   wymaga odpowiednich   umiejętności   i   sprawności. Naturalną  u  dziecka  skłonność  do  ekspresji  plastycznej  można stale rozwijać, pogłębiać przez dostarczanie mu nowych środków wyrazu plastycznego i ugruntowanie zarówno umiejętności jak i wiedzy na ten temat       

            Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny i zainteresowania. Zadaniem prowadzącego jest wytworzenie odpowiedniej atmosfery podczas trwania zajęć. Podstawą powinna być samodzielna praca twórcza dziecka. Należy  popierać wszelkie formy eksperymentalne oraz dyskretnie czuwać nad samodzielnością pracy. Narzucanie przez opiekuna własnego widzenia świata i wymaganie dostosowania pracy do własnych wyobrażeń , może zahamować proces twórczy. Ograniczenie spontaniczności dzieci może sprawić, że ich prace będą jednakowe, pozbawione indywidualności, świeżego, niebanalnego dziecięcego widzenia świata. Odwzorowywanie otaczającej nas rzeczywistości również hamuje wyobraźnię nie pozwalając na stosowanie  często   zaskakujących  i wzbogacających wypowiedź plastyczną rozwiązań. Należy więc pozwolić dziecku malować zgodnie z jego wewnętrznymi odczuciami i wspierać je w tym działaniu, do czego przyczynia się realizacja tego programu.

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

 

          Mając na uwadze powyższe treści i chcąc poszerzyć ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłyśmy zorganizować dla uzdolnionych dzieci zajęcia plastyczne i stworzyć program tych zajęć. Pomysł  zrodził się podczas obserwacji  podopiecznych. Zauważyłyśmy dzieci, które bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawiły. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, procentuje w życiu dorosłym. Sztuka również dla niektórych może być terapią lub realizowaniem siebie, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.

         Pani Dyrektor wygospodarowała więc pomieszczenie przedszkolne, z którego stworzono salę do zajęć plastycznych.
         Program tych zajęć będzie  realizowany z małą grupą dzieci  do 8 osób
( 5 – 6 l).  Dzieci będą miały możliwość aktywnego poznania różnorodnych technik plastycznych, które trudno byłoby zastosować podczas zajęć, gdzie liczebność grupy jest bardzo duża. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 45 minut.

Wezmą w nich udział dzieci szczególnie uzdolnione i te, które wykazują zainteresowania plastyczne.

Plan działań zawierają propozycje podzielone na poszczególne miesiące. Treść programu zapisana jest w formie czynności dzieci. Przy konstruowaniu programu wykorzystano A. Łada – Grodzicka „ABC – program wychowania przedszkolnego XXI wieku”.

 

KORZYŚCI DLA PLACÓWKI

 • Promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną .

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

 • rozwijanie kreatywności
 • samorealizacja dająca poczucie satysfakcji
 • inspiracja dla twórczych działań.

KORZYŚCI DLA DZIECKA

 • rozwija własne  talenty  i  umiejętności, oraz zainteresowania,
 • posiada pozytywny obraz samego siebie,
 • dostrzega piękno w otaczającym go świecie: różnorodność barw, walory estetyczne, itp.
 • posiada umiejętność współdziałania w zespole,,
 • potrafi wyrazić swoje przeżycia w różnorodnych formach plastycznych,
 • zna różnorodne techniki oraz posługuje się plamą, linią, i szeroką paletą barw
 • jest pomysłowe i oryginalne
 • ogląda dostrzega i próbuje analizować dzieła plastyczne.

CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE

 • wspomaganie talentów i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych,
 • rozwijanie umiejętności poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,
 •  kształtowanie twórczej postawy,

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wzbudzanie przeżyć estetycznych,
 • wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dziecka, 
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk w otaczającym świecie,
 • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł znanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw itp.),
 • poznawanie różnych technik plastycznych,
 • poznawanie materiałów i narzędzi do pracy, oraz możliwości wykorzystania nietypowych elementów do prac plastycznych ( np. odpady ekologiczne, materiał przyrodniczy itp. ),
 • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
 • stwarzanie swobodnej i twórczej atmosfery.

 w tym roku kalendarzowym

Zimowy krajobraz i Sowy

W środę 5.01.2022r na kole plastycznym dziewczynki z gr IV wykonały dwie prace wykorzystując do tego różne materiały i techniki. W pracy pt„ Sowy” wykorzystano elementy z  terapii ręki, natomiast druga praca przedstawiona została w formie śniegowego płatka. Przedstawia ona zimową kompozycję na kole z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.Świąteczna bombka

Przedświąteczny czas sprzyja tworzeniu dekoracji świątecznych.Dziewczynki z gr IV na kole plastycznym wykonały z Panią Elą bombki ze zużytych żarówek.Bałwanek i renifer prezentowały się wspaniale.

w tym roku szkolnym

Świąteczna kartka

W tym tygodniu dzieci z gr IV wykonały propozycję kartki świątecznej z wykorzystaniem łupin po orzechach, zielonych gałązek oraz kolorowych kartek. Nasze kartki są w wersji XXL, ale każdy może sobie zrobić kartkę w dogodnej dla siebie wielkości.Świąteczne ozdoby

Dzieci z grupy V malowały świąteczne Anioły na desce przy użyciu farb akrylowych. Prace wyszły wspaniałe. Zrobiły sobie również pamiątkowe mikołajowe zdjęcie z panią Agnieszką.Jesienne wspomnienia - ceramika

Dzieci z grupy V poznały w jaki sposób powstają naczynia z masy ceramicznej i gliny. Przez dwa zajęcia wykonały talerz z odciśniętego w masie liścia. Były bardzo zdziwione jak dużo czasu i pracy potrzeba , aby wykonać taką pracę. Wykonały również pracę łącząc dwie techniki - odbijanki i wydrapywanki. 

 

 

Archiwalne


 

Rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 II 2020

Ptaki z polskich lasów- czyli sowy. 

16 XII 2019

Wachlarze już gotowe:). 

02XII2019

18 11 2019

 

Tym razem mali artyści wykonali dwie prace:"Las" - odbijanie liściem pekińskiej kapusty oraz  "Jesienne kwiaty" - malowanie na kaszy. Efekt fantastyczny!!!

 

Pierwsze dzieła małych artystów grupy pani Eli G. 

O

Rok szkolny 2018/2019.

Prace koła plastycznego w wykonaniu dzieci pani Elżbiety

 

Kolejne zajęcia z panią Elę to fantastyczna zabawa materiałem przyrodniczym w efekcie której powstały piękne sowy!