„Nawet maluch tak już ma, że o klimat zawsze dba!”- Program wychowawczo – profilaktyczny

 

W rękach najmłodszych mieszkańców Ziemi, przedszkolaków leży przyszłość naszej planety.

To z myślą     o nich i dla dobra ludzkości powstał program, aby świadomie i umiejętnie mogły wprowadzać          zasady  zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi we własne życie.  Kształtowanie w nich     poczucia świadomości i odpowiedzialności za otaczające środowisko to sposób prosty na poprawę istniejącej     sytuacji klimatycznej.  Przekazywanie wiedzy na temat zmian klimatu i ich wpływu na środowisko oraz na ludzi,     leży w naszych rękach. Mamy szansę nauczyć dzieci, jak można  zapobiegać na co dzień negatywnym skutkom     globalnego ocieplenia i co to właściwie jest.  Dzieci  poprzez zabawę nie tylko dowiedzą się, co to jest globalne     ocieplenie czy odnawialne źródła energii, ale również poznają sposoby oszczędzania wody, energii i ciepła.

    Zadaniem programu jest wykształcanie trwałych postaw proekologicznych.

    Program jest uzupełnieniem i poszerzeniem ekologicznego programu o edukację klimatyczną.

 

    Cele ogólne programu:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji klimatycznej.
 • Wykształcenie wrażliwości na zmiany klimatyczne i możliwości przeciwdziałania im.
 • Przygotowanie na niebezpieczne zjawiska naturalne.
 • Rozwój świadomości ekologicznej.

 

    Cele szczegółowe:

 • Poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Poznawanie sposobów przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym.
 • Dostrzeganie i rozpoznawanie negatywnych zmian klimatycznych.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • Nabywanie umiejętności świadomego, ekologicznego funkcjonowania.
 • Stwarzanie warunków do realizacji pomysłów dzieci, wyciągania wniosków.
 • Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka.

 

    Zadania programu:

 • Ukazanie sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ich negatywnych skutków dla przyrody i człowieka.
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i zdolności .
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz los zwierząt i roślin.
 • Przygotowanie dzieci do prezentowania i wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności .
 • Wspomaganie nauczycieli w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji klimatycznej.