Nasze przedszkole

"Nasze przedszkole - 2017"  Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba- Żabińskiej

 wydawnictwo MAC Edukacja;

Program dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017 r..

program_nasze_przedszkole2017-1.pdf