Akcja informacyjno-edukacyjna " Wirusoochrona"

 większy obrazek nr 4

 

Nasze przedszkole włączyło się w akcję informacyjno- edukacyjną organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Białymstoku.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, zdrowego stylu życia oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.