TAK NAM MIJA CZAS

    Taki był temat minionego tygodnia, w ramach którego:

 • uczyliśmy się wiersza J. Brzechwy "Tydzień"
 • omawialiśmy pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc na podstawie serii obrazków
 • szukaliśmy podobieństw i różnic
 • słuchaliśmy opowiadania S. Karaszewskiego "Strażnik czasu"
 • obejrzeliśmy film edukacyjny "Jak mierzono czas"
 • wykonaliśmy zegary z papieru
 • uczyliśmy się określać pełne godziny na zegarze wykonanym przez siebie
 • bawiliśmy się piłkami do piosenki A. Bernat, Z. Ciechan, śpiewanej przez panią: "Cztery piłki"
 • nazywaliśmy kolejne pory roku
 • uczyliśmy się kozłowania piłkami ręką prawa i lewą
 • w ramach programu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" zaplanowaliśmy w małych zespołach nasz wymarzony dzień w przedszkolu
 • bawiliśmy się w zabawę rytmiczną "Zegary" przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych realizując gestowo - ruchowo rytm ósemkowy, ćwierćnutowy, półnutowy i całonutowy
 • ważyliśmy różne zabawki i przedmioty na wadze kuchennej i określaliśmy ich ciężar - poznaliśmy literę "w" jak "waga"
 • przeprowadziliśmy konkurs matematyczny i wyłoniliśmy mistrzów dodawania
 • obchodziliśmy zaległe, siódme urodziny naszej koleżanki


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33 większy obrazek nr 34 większy obrazek nr 35 większy obrazek nr 36 większy obrazek nr 37 większy obrazek nr 38 większy obrazek nr 39 większy obrazek nr 40 większy obrazek nr 41 większy obrazek nr 42 większy obrazek nr 43 większy obrazek nr 44 większy obrazek nr 45 większy obrazek nr 46 większy obrazek nr 47 większy obrazek nr 48 większy obrazek nr 49 większy obrazek nr 50 większy obrazek nr 51 większy obrazek nr 52 większy obrazek nr 53 większy obrazek nr 54 większy obrazek nr 55 większy obrazek nr 56