MIESZKAM W BIAŁYMSTOKU

  • Dzieci poznawały nazwę swojej miejscowości, jej zabytki, instytucje, legendę powstania miasta, uczyły się wskazywać Białystok na mapie Polski
  • Poznawały kulturę, sztukę, przyrodę związaną z Białymstokiem i  regionem Podlasia, kolorowały herb Białegostoku
  • Budowały zdania i przeliczały słowa w tych zdaniach
  • Określały głoski w nagłosie i wygłosie słów
  • Uczyły się wyprowadzania kierunków w przestrzeni od osi ciała drugiej osoby  określały co znajduje się przed, za, na lewo, na prawo drugiej osoby
  • Śpiewały piosenkę "Podlasianki" i przypomniały z ubiegłego roku piosenkę "Stolica Podlasia"; reagowały na zmiany tempa słyszanej muzyki,
  • Przechodziły przez tunel z obręczy, ćwiczyły biegi, uczyły się zasad uczciwej rywalizacji
  • Świętowały szóste urodziny kolegi

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33 większy obrazek nr 34 większy obrazek nr 35 większy obrazek nr 36 większy obrazek nr 37 większy obrazek nr 38 większy obrazek nr 39 większy obrazek nr 40 większy obrazek nr 41 większy obrazek nr 42 większy obrazek nr 43 większy obrazek nr 44 większy obrazek nr 45 większy obrazek nr 46 większy obrazek nr 47 większy obrazek nr 48 większy obrazek nr 49 większy obrazek nr 50 większy obrazek nr 51 większy obrazek nr 52 większy obrazek nr 53 większy obrazek nr 54 większy obrazek nr 55 większy obrazek nr 56 większy obrazek nr 57 większy obrazek nr 58 większy obrazek nr 59 większy obrazek nr 60 większy obrazek nr 61 większy obrazek nr 62 większy obrazek nr 63 większy obrazek nr 64 większy obrazek nr 65 większy obrazek nr 66 większy obrazek nr 67 większy obrazek nr 68 większy obrazek nr 69 większy obrazek nr 70 większy obrazek nr 71 większy obrazek nr 72 większy obrazek nr 73 większy obrazek nr 74 większy obrazek nr 75 większy obrazek nr 76 większy obrazek nr 77 większy obrazek nr 78 większy obrazek nr 79 większy obrazek nr 80