Kraina dinozaurów 2022

 

 

   I Edycja Konkursu Plastycznego

o zasięgu miejskim

 

„ KRAINA DINOZAURÓW ”

 

                            

Białystok 2021/2022

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

    I. CELE KONKURSU:

  • promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych,
  • poznanie zwierząt i roślin prehistorycznych,
  • rozwijanie zainteresowań dziecięcych związanych z prehistorią,
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas poszukiwania różnorodnych rozwiązań plastycznych,

      -    integracja najmłodszego pokolenia z różnych  środowisk

      II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

      1. Konkurs adresowany jest do dzieci  w wieku 3 - 6 lat.

      2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę     

           wykonaną dowolną techniką.

    3. Wykluczone są prace zbiorowe.

    4. Prace płaskie powinny być oprawione.

    5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane:

          - imię, nazwisko i wiek autora pracy,

          - imię i nazwisko nauczyciela\nauczycieli,

        - nazwę, adres,  telefon i mail placówki,

     6. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

    III.PRZEBIEG KONKURSU:

    1. Prace konkursowe prosimy dostarczyć w terminie do 31.01.2022 r. na adres przedszkola.

    2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu 10 .02.2022 r.

      3. O wynikach konkursu biorący w nim udział zostaną   poinformowani mailowo od dnia 14.02.2022 r. .

  
         
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE I EDYCJI KONKURSU O ZASIĘGU MIEJSKIM

"KRAINA DINOZAURÓW"

 

Protokół z posiedzenia jury I edycji między przedszkolnego

konkursu plastycznego „ Kraina Dinozaurów” z dnia 3.02.22r.

w Przedszkolu Samorządowym nr 56

pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

       Organizatorkami konkursu były mgr Agnieszka Szkiłądź, mgr Elżbieta Gaca i mgr Agnieszka Ufniarska – nauczycielki.

  Nad całością czuwała mgr Ewa Gierejko - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku.

    Celem konkursu było:

  • promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych,
  • poznanie zwierząt i roślin prehistorycznych,
  • rozwijanie zainteresowań dziecięcych związanych z prehistorią,
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas poszukiwania różnorodnych rozwiązań plastycznych,

      -    integracja najmłodszego pokolenia z różnych  środowisk

      Na konkurs wpłynęło 112 prac z 21 białostockich przedszkoli samorządowych. Do wystawy jury zakwalifikowało 105 prac, ponieważ 7 prac zostało uznanych za niespełniające regulaminu konkursu.

      Przyznano 12 nagród i 8 wyróżnień. Nagrody przyznano w czterech kategoriach wiekowych:  3, 4, 5 i 6-latków.

    W skład jury weszły :

    -  Dorota Borowska – nauczyciel

    -  Paulina Horosz –  reprezentant rodziców

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

     Grupa 3- latków

    nagrody :

    1. Piotr Szymczyk – PS 82

    2. Anna Markowska– PS 39

    3. Lena Łomińska – PS 3

    wyróżnienia:

    1. Julia Jaźwińska – PS 78

    2. Hanna Milewska – PS 82

    Grupa 4 – latków

    nagrody:

    1. Aleksandra Rutkowska– PS 87

    2. Amelia Łuczaj – PS 87

    3. Iga Tomczyk – PS 79

    wyróżnienia:

    1. Sandra Okuła – PS 56

    2. Julia Tur – PS 78

    Grupa 5 – latków

    nagrody:

    1. Olivia Koczta – PS 56

    2. Zosia Śledź – PS 56

    3. Laura Olszewska – PS 25

    wyróżnienia:

    1. Alicja Magnuszewska – PS 31

    2. Kacper Miron – PS 31

    Grupa 6 –latków:

    nagrody:

    1. Hanna Somojlik – PS 41

    2   . Marcelina Grądzka – PS 1

    3. Weronika Sokołowska – PS 53

    wyróżnienia:

    1. Lena Popiołek – PS 56

    2. Wiktoria Matejczyk – PS 64