Mimetyzm w przyrodzie.

 

Dzieci z grupy IV na kole plastycznym próbowały przedstawić zjawisko mimetyzmu ( upodobnienie się zwierzęcia swoim kształtem i kolorem ciała do otoczenia ) jakie występuje w przyrodzie.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1