PROGRAMY

Akcja informacyjno-edukacyjna " Wirusoochrona"

większy obrazek nr 4

Nasze przedszkole włączyło się w akcję informacyjno- edukacyjną organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Białymstoku.


Bliżej pieska - projekt ogólnopolski

    W roku szkolnym 2020/21 braliśmy udział w projekcie ogólnopolskim  „ Bliżej pieska” organizatorem było czasopismo "Bliżej przedszkola". Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz uczyły się właściwego  zachowania wobec nich.


"Chcę mówić poprawnie"

     Program autorski wspierający rozwój mowy dzieci 2-6-letnich w Przedszkolu Samorządowym nr 56 w Białymstoku i terapii głosek sz, ż, cz, dż dzieci 5-6-letnich na zajęciach logopedycznych.


Chronimy dzieci

                           Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem


Dziecięca matematyka program nauczania E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

Informacje o autorach programu:


JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY” Program edukacji ekologicznej

Ekologiczny sposób myślenia może stać się drogowskazem dla wszystkich, którzy chcą postępować tak, aby nie     szkodzić przyrodzie. Ważne jest, aby pokolenia młodych ludzi dorastały w duchu ekologicznym, żeby umieli dokonywać prawidłowych wyborów a     los środowiska naturalnego, roślin i zwierząt, wśród których żyją, był bliski ich sercu. Ekologii powinna na stałe wejść do podstawowych zasad     kultury i dobrego wychowania” Dorota Kokurewicz.


Lubię piosenki i różne inne dźwięki - program autorski

  Zabawy werbalno – muzyczno – ruchowe na materiale dźwiękonaśladowczym.


Nasze Książki i Mały Miś

    W naszym przedszkolu bawią się z nami misie - Tosia, Tosiek, Miluś, Tola, Tolek.....Nasze przedszkolaki mogą je brać do domu, opiekować się nimi, gotować, uczyć. 


Muzyka dla ucha malucha” - program autorski

Program edukacji muzycznej przeznaczony do realizacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 56 w Białymstoku. Autorem programu jest mgr Anna W. 


Nasze przedszkole

"Nasze przedszkole - 2017"  Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaba- Żabińskiej


Nawet maluch tak już ma, że o klimat zawsze dba!”- Program wychowawczo – profilaktyczny

W rękach najmłodszych mieszkańców Ziemi, przedszkolaków leży przyszłość naszej planety.


Program adaptacyjny - autorski

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przybliżającej nasz program


Program koła plastycznego dla dzieci 5,6-letnich uzdolnionych plastycznie - program autorski

Aktualnie (2020/21) program koła plastycznego jest realizowany w grupach 5,6 latków. Program autorski p. Agnieszki SZ., Doroty B.


Program nauczania języka angielskiego

 Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu pozwala dziecku osłuchać się z jego brzmieniem, a także zaznajomić się z     podstawowymi, prostymi zwrotami oraz słowami. Nawiązuje do treści bliskich dzieciom, zwiazanych z rodziną, domem i     przedszkolem, porami roku, tradycyjnymi świętami itp. Wykorzystuje oryginalne brytyjskie materiały audiowizualne. Opiera się na     założeniu, że dzieci najlepiej uczą się w trakcie zabawy. Wykorzystuje naukę piosenek, improwizowane proste dialogi, gry i zabawy     ruchowe.


Program preorientacji zawodowej dla Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku - program autorski

"Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować"


PROGRAM WYCHOWAWCZY „DOBRY, PRAWY, BEZPIECZNY

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. Potrzebny     przewodnik, który grzecznie odpowie na pytania.


Strażnicy Uśmiechu

 Program profilaktyczno - wychowawczy


Uczymy Dzieci Programować - program ogólnopolski 2020/21

    Po co uczymy dzieci programować?


Zdrowo Jemy I Żyjemy

    Nasze przedszkole  podejmuje szereg  działań w celu zwiększenia kompetencji pracowników, rodziców i  dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz  prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania     w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.