POLSKA MOJA OJCZYZNA

 

Mój region, moje państwo, moja Unia

- poznawanie swojej miejscowości, historii, zabytków, legend, wybrane miejsca – wirtualny spacer po Białymstoku - prezentacja

- organizowanie kącika regionalnego

- Polska w Unii europejskiej – ćwiczenia i zabawy

- Legenda o Warszawskiej Syrence- słuchanie opowiadania, układanie historyjki obrazkowej

- poznanie litery H,h drukowanej i pisanej

- Polska to moja ojczyzna – ćwiczenia w czytaniu

- „Gra w kartofla” – zapoznanie z liczbami parzystymi i nieparzystymi

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

- Na ludowo – poznawanie strojów ludowych w poszczególnych regionach kraju

- Polska to mój dom – praca plastyczna

- Warszawska Syrenka – zapoznanie z piosenką, odtwarzanie prostych układów rytmicznych

- Moja ojczyzna – spotkanie online z grupą III – IV prezentacja poznanych treści patriotycznych

- Spacer dla Polski – prezentacja wszystkich grup na placu przedszkolnym.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33 większy obrazek nr 34 większy obrazek nr 35 większy obrazek nr 36 większy obrazek nr 37 większy obrazek nr 38 większy obrazek nr 39 większy obrazek nr 40 większy obrazek nr 41 większy obrazek nr 42 większy obrazek nr 43