Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
SCENARIUSZ ZAJĘCIA PRZEPROWADZONEGO DLA OPIEKUNA STAŻU W GRUPIE DZIECI 3-LETNICH

SCENARIUSZ ZAJĘCIA PRZEPROWADZONEGO DLA OPIEKUNA STAŻU W GRUPIE DZIECI 3-LETNICH

Data: 27.02.2014r

Prowadząca - Agnieszka Niemyjska

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar 1.- Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.

Obszar - 9.2- Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu  (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.

Obszar 14.3 Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, i nauki pisania.

Temat: "Kwiatek" - rysowanie pastelami do wierszyka - zabawy dydaktyczne i fundamentalne

Cele:

- utrwalenie umiejętności rozpoznawania koła wśród innych figur geometrycznych,

- segregowanie kół wg określonej cechy,

- układanie kół w szeregu wg określonego rytmu,

- rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności,

- poszerzanie słownictwa dzieci o wyrazy: kulisty, okrągły.

Metody:

słowna: rozmowa, piosenka, wierszyk, instrukcje, objaśnienia,

oglądowa: pokaz,

praktyczna: zadań do wykonania, samodzielnych doświadczeń.

Formy: grupowa, indywidualna.

 Środki dydaktyczne: dywaniki, papierowe koła, kredki świecowe, kartki, płyta CD, odtwarzacz.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. " Roślinka wstaje - roślinka więdnie" - zabawa z el. przysiadu

2. "Co to jest?" zabawa rozwijająca mowę i zasób słownictwa. Nauczyciel zakrywa obrazek (konewki, doniczki, kwiatka) arkuszem szarego papieru, następnie stopniowo go odsłania. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie przedmiotu znajdującego się na ilustracji.

3. " Pobawmy się kółeczkami"

- rysowanie kół w powietrzu,

- segregowanie kół wg określonej cechy np. wielkości, koloru,

- układanie kwiatka z kół na podstawie wierszyka "Kwiatek".

4. " Co będzie następne" -zabawa rozwijające zdolności matematyczne

Każde dziecko otrzymuje dywanik i papierowe koła - trzy małe i trzy duże. Nauczyciel prosi by dzieci popatrzyły  w jakiej kolejności układa koła, głośno mówiąc koło duże - koło duże - koło duże. Następnie dzieci układają ten sam rytm na swoim dywaniku. Nauczyciel pyta co będzie następne. Gdy dzieci zauważą powtarzający się rytm, nauczyciel prosi by ułożyły trudniejszy szereg- koło duże - koło małe - koło duże. Nauczyciel pyta co będzie następne.

4. " Kwiatek" - rysowanie pastelami  kwiatka do wierszyka .

Nauczycielka recytuje krótki wierszyk:

„W środku koło, na nim płatek, drugi płatek, trzeci płatek,

 czwarty płatek, jeszcze kreska i jest kwiatek.”

 Nauczycielka po kolei sama rysuje na kartce sylwetę kwiatka. Prezentuje dzieciom efekt końcowy i zachęca dzieci do rysowania. Jeszcze raz recytuje wierszyk, dzieci  rysują.

5. " Nasze kwiatki"- prezentacja prac. Nauczyciel po kolei pokazuje prace dzieci, dziękuje każdemu autorowi pracy oklaskami.

6. " Małpka mówi" - zabawa rozwijająca mowę i zasób słownictwa.

Dzieci ustawiają się w kole. Nauczyciel rozpoczyna zabawę - wyjaśnia, ze dzieci naśladują ruchy nauczyciela ale tylko wtedy, gdy poprzedzi je słowami "Małpka mówi", natomiast gdy pokaże jakąś czynność bez wypowiedzenia słów " Małpka mówi" to dziecko nie powinno wykonać żadnej czynności.  Np. Małpka mówi - podlewaj kwiatki, chodź między grządkami.

7. " W kole" - zabawa ze śpiewem. Dzieci stoją w kole, improwizują ruchem treść piosenki.

I. Narysuję z koła uśmiechnięte słońce - dzieci rysują w powietrzu słońce, kwiaty

kolorowe kwiaty na zielonej łące.

Potem wszystkie dzieci tańczyć chcą wesoło - dzieci chwytają się za ręce i chodzą po obwodzie koła

więc chwytamy się za ręce i tańczymy w koło.

II. Najpierw koło jest malutkie - trzymając się za ręce dzieci zbliżają się do środka zmniejszając koło, następnie koło rośnie dzieci oddalają sie od siebie

ale bardzo okrąglutkie,

potem rośnie, potem pęka-  dzieci przykucają

i już kończy się piosenka.

8. Ewaluacja - podsumowanie zajęćwiększy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3