Covidowe  zdrowe  LOVE

 Ogólnopolski projekt edukacyjny     Covidowe zdrowe love!

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym bierze udział w

                                Ogólnopolskim projekcie  edukacyjnym  Covidowe zdrowe love!

    Autorkami projektu są panie: Emilia Kupczyk, Klaudia Lewczuk, Kamila Łyszyk z Przedszkola nr 47     „Leśna Pętelka” z Gdyni.

    Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kierunkami     realizacji polityki oświatowej 2021/2022:

 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie.
  Działania, które są proponowane w  projekcie "Covidowe zdrowe love" mają na celu poprawę zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego przedszkolaków . Projekt zrodził się z potrzeby uświadomienia dzieciom i ich rodzicom tego, w jaki sposób należy dbać o zdrowie swoje oraz najbliższych. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie, wpływie ruchu na zdrowie oraz najważniejszej w obecnych czasach, higienie zdrowia psychicznego.

    Celem  głównym jest  kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

    Cele szczegółowe:

 1. Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka,
 2. Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,
 3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci,
 4. Utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki,
 5. Rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami,
 6. Wdrożenie metod wspomagających uważność,
 7. Współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci,
 8. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.