ZWIERZĘTA Z GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

     O zwierzętach na wsi rozmawialiśmy w minionym tygodniu. Celem zajęć było: rozwijanie słownictwa czynnego poprzez nazywanie zwierząt i ptaków z wiejskiego podwórka - osobników dorosłych i ich potomstwa, a także rozumienie, podawanie i szukanie przykładów wyrazów przeciwstawnych; poznawanie korzyści płynących z hodowli ptaków i zwierząt; rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej, stosowanie liczebników porządkowych - numerowanie pięter; ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem wyrazów i zdań; rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez różnego rodzaju przejścia po zwężonych i podwyższonych powierzchniach; ćwiczenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami poprzez cięcie po wyznaczonych liniach.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32