„Zmierz uczucia”- realizacja innowacji w grupie III

W grupie III od miesiąca  października 2020 r. do maja 2021 r.  realizowana była innowacja „Zmierz uczucia”. Prowadzono różnorodne zajęcia dotyczące rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji. Zgromadziliśmy dużą ilość książek związanych z uczuciami, min. „Uczuciometr inspektora krokodyla”, gdzie dzieci poznały podstawowe emocje oraz  oceniały  jaka jest ich intensywność- czy mocno odczuwają, trochę czy w ogóle nie czują danej emocji.

Cyklicznie korzystaliśmy z książek z serii świat emocji- m.in. „Otulający kocyk”- gdzie dzieci uczyły się uświadamiać sobie na czym polega strach, jak nad nim zapanować. Przedszkolacy wiedzą już, że odważnym jest ten, kto radzi sobie ze strachem. „Burza w słoiku”- szukaliśmy rozwiązań jak radzić ze złością.

„Deszcz śmiechu”- radość można odnaleźć prawie w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Często też na naszym uczuciometrze ta emocja przeważa nad innymi.

„Berta i żabi król”- przezwyciężanie wstydu, strachu, wymyślanie planu, który pomaga spełnić marzenia. Dzieci również dzieliły się swoimi podobnymi przeżyciami, np. wstydziły się wykonać jakiegoś zadania przed grupą, jak namówił go kolega, pani to z trudnością, ale podejmowały się tego zadania.

Korzystaliśmy  jeszcze z wielu różnych pozycji książkowych  m. in. „Radość”, „Nie martw się”, „Wiem, że jestem wyjątkowy. Moje supermoce”, „Cień w błękicie”, „Wiewiórki, które nie chciały się dzielić”, „Mysz, która chciała być lwem”, „Wilk, który się zgubił” , „Koala, który się trzymał”, i wiele innych…

Po wprowadzeniu danej emocji dzieci zaznaczały jej intensywność na  uczuciometrze znajdującym się  sali. Czasami w ciągu dnia w zależności od sytuacji przemieniały swój wybór. Wiedziały, że mogą podejść, zmienić swoją decyzję, ale  i porozmawiać z nauczycielem, kolegą.

Przedszkolacy poznali różne metody radzenia z emocjami, m. in.  koło wyboru w grupie wiedzą, że w danym momencie w sytuacjach silnego wzburzenia mogą się zachować wykorzystując wspólne wypracowane metody ( np. porozmawiać z kolegą, panią; powiedzieć STOP; pójść do kącika spokoju; poprosić o pomoc; zignorować to; przeprosić; policzyć do 10 i ochłonąć; narysować problem na grupowej agendzie, poprosić o wodę, narysować tę emocję, opowiedzieć o niej przyjacielowi, pani… itp.). Nauczyły się akceptacji tych wyborów.

Zgromadziliśmy wiele pomocy ułatwiających dzieciom wyrażanie emocji m.in. Karty obrazkowe Emocje w różnej atrakcyjnej postaci (ale też i krążki, szklane kulki z minkami)- dzięki nim dzieci uczyły się obserwacji czyjeś mimiki i  nazywania  tego, co w danym momencie przedstawiona osoba odczuwa. Same też opowiadały o swoich przeżywanych emocjach. Kulki szklane- dzieci losowały i nazywały emocje -opowiadały, kiedy się tak czują.

Często rozpoczynamy dzień tzw. „rundka w kręgu”- dzieci  mówią w jakim nastroju przyszły do przedszkola. Poznajemy ich oczekiwania i nastawienia,  ułatwia to funkcjonowanie w dalszej pracy i zabawie.

Graliśmy w żywą grę planszową „Minki”, zabawę integracyjną „Minki”, gdzie dzieci również przedstawiały, nazywały  swoje  emocje.

Uważamy, że Innowacja „Zmierz uczucia” wniosła bardzo duży wkład w funkcjonowanie dzieci w grupie. Zauważyliśmy, że częściej rozmawiają o swoich uczuciach, nazywają je, próbują pomóc kolegom, którzy są smutni, zalęknieni  czy rozzłoszczeni, ale też potrafią poradzić sobie z wyrażaniem ich. Mamy również takie dzieci, które dostrzegają problemy swoich rówieśników (smutek, złość, strach) i starają się pomóc w ich przezwyciężaniu nawet bez ingerencji nauczyciela.

 

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33 większy obrazek nr 34 większy obrazek nr 35 większy obrazek nr 36 większy obrazek nr 37 większy obrazek nr 38 większy obrazek nr 39 większy obrazek nr 40 większy obrazek nr 41 większy obrazek nr 42 większy obrazek nr 43 większy obrazek nr 44 większy obrazek nr 45