Nasi rodzice

W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o rodzicach. W oparciu o wiersz pt. „Wesoło jest wśród nas” poruszyliśmy temat związany z rodziną. Dzieci wypowiadały się na temat spędzania czasu z rodziną oraz osób wchodzących w skład rodziny. Uczyliśmy się wiersza W. Fabera pt. „Do czego służy tatuś?” Poznaliśmy zawody wykonywane przez rodziców. Zagadki tekstowe utrwaliły znajomość nazw i najważniejszych cech związanych z wykonywaniem poszczególnych zawodów. Dzieci uświadomiły sobie, że każdy zawód jet ważny. Uczyliśmy się piosenki pt. „Święto naszej mamy”. Dzieci mając zawiązane oczy podążały za dźwiękiem wydawanym przez drewienka- klawesy. Poruszaliśmy się w rytm słuchanej muzyki.

Doskonaliliśmy umiejętność dziecięcego liczenia w oparciu o Dziecięcą Matematykę Gruszczyk- Kolczyńskiej. Dzieci uświadomiły sobie, że wynik liczenia nie zmienia się jeżeli liczy się od początku do końca i odwrotnie. Rozszerzano zakres liczenia i ustalania ile jest. Dzieci przeliczały zabawki, kasztany. Pracowały w parach- zadając sobie zadania do wykonania.

Umiejętności plastyczne rozwijaliśmy poprzez rysowanie pastelami olejnymi na temat „Moja rodzina”. Największą trudność sprawiło dzieciom rozmieszczenie pracy na kartce. Wykonując pudełeczko uczyły się zaginać krawędzie.

W czasie wyścigów w rzędach dzieci rozwijały swoją szybkość i zwinność. Uczyły się rywalizacji.

Przedszkolakom bardzo spodobała się zabawa pt. „Kropka, przecinek, koniec” rozwijająca słuch fonematyczny. Doskonaliliśmy umiejętności grafomotoryczne rysując po śladzie.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30 większy obrazek nr 31 większy obrazek nr 32 większy obrazek nr 33 większy obrazek nr 34 większy obrazek nr 35 większy obrazek nr 36 większy obrazek nr 37 większy obrazek nr 38