Zadania 5-9.04.2021r

Zadania do wykonania dostępne są w pliku pt. ,,Wiosenne powroty" w załącznikach.

Zgodnie z informacją ze stoperka zapraszamy na spotkanie online dnia o8.o4 2021 o godzinie 12.15.Załączniki: