Z PĘTELKĄ PO ZDROWIE


W roku szkolnym 2022/2023 grupa IV i V
realizuje Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Z pętelką po zdrowie”

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie, wpływie ruchu na zdrowie oraz higienie zdrowia psychicznego. Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2022/2023.

Cel główny: Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Cele szczegółowe: Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka, uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki, rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami. Wdrożenie metod wspomagających uważność. Współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

Projekt będzie realizowany od 3 października 2022 do 31 maja 2023.