ODDYCHAM NOSEM CAŁY ROK 2023/2024

    

PROGRAM " ODDYCHAM  nosem cały rok" ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieliw tematyce oddychania nosem.      Oddychanie jest fundamentem zdrowia i życia!

    Od urodzenia jesteśmy zdolni do prawidłowego oddychania torem ustny. Jeżeli zauważymy, że dziecko nieprawidłowo oddycha (torem ustnym) powinniśmy jak najszybciej podjąć kroki w celu ustalenia przyczyn i wdrożyć odpowiednie działania

    Celem programu "Oddycham nosem cały rok" jest: 

 • uświadamianie rodziców i nauczycieli na temat wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na zdrowie i funkcjonowanie dziecka;
 • rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu;
 • usprawnianie narządów mowy;
 • ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego i oddychania przeponowego;
 • wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym umiejętności samodzielnego oczyszczania nosa;
 • upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie;

            Realizatorzy programu:

         Realizatorami programu profilaktycznego "Oddycham nosem cały rok" w naszym przedszkolu są logopedzi: Agnieszka     Ufniarska, Anna Janucik - nauczyciele grupy II . Program będzie realizowany w grupie II - 4 latki oraz na indywidualnych i     grupowych terapiach prowadzonych w przedszkolu. 

        Metody wykorzystane podczas realizacji programu:

 •  metody aktywizujące;
 • pogadanka, opowiadanie;
 • wykład i prezentacja
 • metody pedagogiki zabawy
 • elementy dramy

        Ewaluacja projektu:

   Obszary ewaluacji:

 •  Działania koordynatora projekty
 • Współpraca pomiędzy poszczególnymi osobami zaangażowanymi w realizacje programu
 • Wpływ programu na świadomość dzieci i rodziców z zakresu oddychania nosem.

              Sposób ewaluacji:

 • Rozmowa z nauczycielami, dyrekcją oraz dziećmi
 • Ankieta dla rodziców 

            Planowane efekty:

    DZIECKO

 •     Będzie miało większą świadomość prawidłowego sposobu oddychania,
 • Będzie rozumiało znaczenie oddechu dla zdrowia i życia,
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach z grupą
 • Usprawni aparat artykulacyjny w tym mięsnie warg i języka,
 • Wzbogaci swoją wiedze na temat własnego ciała,
 • Będzie świadome swojego oddechu,
 • Pozna i będzie umiało stosować różne zabawy i ćwiczenia oddechowe

    RODZIC

 •     Wzbogaci swoją wiedzę na temat zdrowia dziecka,
 • Podniesie swoją świadomość na temat prawidłowego toru oddechowego,
 • Będzie potrafił wesprzeć dziecko w treningu higieny nosa,
 • Będzie wiedział co robić w sytuacji, gdy dziecko oddycha buzią
 •  Zostanie świadomym obserwatorem sposobu oddychania swojego dziecka