MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 2022/2023

        Drodzy Rodzice, kochane przedszkolaki w tym roku nasze przedszkole już po raz TRZECI bierze udział w Ogólnopolskim      programie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". W poprzednim roku zrealizowaliśmy wszystkie zadania i     otrzymaliśmy certyfikat WZOROWEJ PLACÓWKI. No to zaczynamy !!! Drodzy Rodzice bądźcie z nami - WSPÓLNIE     WSPIERAJMY CZYTELNICTWO!!!

     A teraz króciutko Miś ; literatura ??? Tak, oczywiście!!!

    Organizatorem projektu w roku szkolnym 2022/2023 są Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w     Kolbuszowej, oraz Grupa MAC S.A. (właściciel marek: MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w     Kielcach, przy ulicy Witosa 76, we współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. O     najlepszą, rekomendowaną w projekcie, literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do     spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.

`Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami,     szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami     szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez     Grupę MAC S.A. 2.

    Cele szczegółowe:

    a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie     właściwych nawyków czytelniczych;

    b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

    c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

    d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

    e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

    f) propagowanie praw dziecka;

    g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

    h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

    i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

    j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

    k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

    l) promocja placówki oświatowej; m)rozwijanie współpracy między nauczycielami;

    n) kształcenie na odległość.

    3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa     na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram projektu:

12.09.2022-31.05.2023 - Czytamy razem z małym misiem.

10.10.2022-28.04.2023 - Emocje w życiu codziennym. 

07.11.2022-12.05.2023 - Pamiętnik naszej grupy.

09.01.2023-24.02.2023 - Zmisiowane zajęcia.

13.02.2023-31.03.2023 - Mały miś i zdrowe nawyki.

17.04.2023-26.05.2023 - Spacerki literackie.

PIERWSZY MODUŁ