tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

Religia prawosławna 16.11.2020

 

Sława Iisusu Chrystu!

 

Drogie dzieci, w związku z obecną sytuacją wokół nas niezwykle ważna jest modlitwa i cierpliwość aby dzięki naszej postawie Pan Bóg wejrzał na nasze modlitwy i ukrócił wszechobecną epidemię i jej skutki. Abyśmy mogli jak dawniej spotykać się co tydzień na naszych zajęciach z religii oraz w każdą niedzielę chodzić regularnie do cerkwi.

Ponieważ nie możemy modlitw odmawiać wspólnie, chciałbym abyście odmawiali ją z pomocą rodziców. Przypomnijcie sobie słowa modlitw, których uczyliśmy się do tej pory i odmawiajcie je codziennie, a Pan Bóg usłyszy Wasze modlitwy i doceni Wasze starania:

 

Modlitwa do Trójcy Świętej:

 

"Swiatyj Boże, Swiatyj Kriebkij, Swiatyj Biezsmiertnyh, pomiłuj nas" (3 razy)

 

Modlitwa do patrona dzieci i młodzieży:

 

"Moli Boha o mnie, Swiatyj uhodnicze Bożyj

Muczenicze Mładiencze Hawryile,

jako az usierdno k Tiebie prybiehaju,

skoromu pomoszczniku i molitwienniku

o duszach naszych.''

 

oraz modlitwę "Otcze Nasz"

 

"Otcze Nasz, iże Jesi na niebiesiech,

da swiatitsa Imja Twoje,

da priidiet carstwije Twoje,

da budiet wola Twoja,

jako na niebiesi i na ziemli,

chleb nasz nasuszcznyj dażd nam dnieś,

i ostawi nam dołhi nasza,

jako że i my ostawlajem dołżnikom naszym,

i nie wwiedi nas wo iskuszenije,

no izbawi nas ot łukawaho"
wydarzenia / 2020-2021