tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

MOJA RODZINA

Zadania:

- Podawanie informacji na temat swojej rodziny – (podawanie zawodów rodziców)

- Rozumienie powiązań między członkami rodziny, np. – babcia to mama mamy lub taty

- Zapoznanie z literą m wielką i małą, drukowaną i pisaną

- Słuchanie opowiadania A.Onichimowskiej –„Rodzinka”

- Moje korzenie- zapoznanie z historia rodziny – prezentacja multimedialna, tworzenie drzewa genealogicznego

- Rysowanie własnej rodziny

- Rytmiczne układanie figur geometrycznych,

- Granie na bum- bum rurkach melodii piosenki – wyszły w pole kurki trzy

- pisanie na tablicy interaktywnej.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 oddzialy / oddzial-5